SCRIPTA PUBLICA PROBANT SE IPSA

 

 

Dokumenty publiczne same z siebie są dowodami

czyli

Joanna Wrzochalska - Zaręba

Władysława Filochowska

Konrad Filochowski

Przy dokonaniu czynności notarialnej osoba biorąca udział w czynności powinna legitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem lub kartą pobytu RP.

 

W celu uzyskania dokładnych informacji jakie dokumenty potrzebne są do dokonania czynności notarialnej, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Poniżej prezentujemy część dokumentów wymaganych do sporządzania najpowszechniejszych aktów notarialnych:

 

1) umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

tytuł nabycia, odpis księgi wieczystej, zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym,

 

2) umowa sprzedaży zabudowanej/niezabudowanej nieruchomości gruntowej:

tytuł nabycia, odpis księgi wieczystej, zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w budynku mieszkalnym, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z kartoteki budynków, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie wydane na podstawie ustawy o lasach, zaświadczenie wydane na podstawie ustawy o rewitalizacji,

 

3) umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

tytuł nabycia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, ewentualnie odpis księgi wieczystej jeżeli została założona,

 

4) akty poświadczenia dziedziczenia:

odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego osób zainteresowanych, zaświadczenie o numerze PESEL lub dowód osobisty osoby zmarłej, ewentualnie testament osoby zmarłej,

 

5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1. k.p.c:

umowa najmu, dzierżawy, pożyczki lub inne dokumenty stanowiące podstawę stosunku zobowiązaniowego.

Ponadto:

 

- przy umowach dokumentujących zbycie nieruchomości strony mogą okazać zaświadczenia potwierdzające uregulowanie opłat eksploatacyjnych, uregulowanie podatku od nieruchomości,

 

- przy umowach dokumentujących zbycie nieruchomości, w przypadku gdy lokal lub budynek stanowił przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w którym prowadzona była działalność gospodarcza, strony mogą okazać zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłatami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie potwierdzające niezaleganie w opłacaniu składek wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 

- przy darowiźnie notariusz może zarządać okazania odpisu skróconego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa w celu ustalenia stosunku pokrewieństwa stron,

 

- przy ustanowieniu hipoteki notariusz zarząda okazania umowy kredytowej oraz oświadczenia banku potwierdzającego udzielenie kredytu,

 

- gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia, zasiedzenia lub darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (od 2007 roku), notariusz uzależni dokonanie czynności od okazania pisemnej zgody naczelnika urzędu skarbowego albo od przedstawienia zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku od  spadków i darowizn lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone/All rights reserved

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 października 2019
W dniu jutrzejszym wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
18 października 2019
Za nami połowa października, sejm i senat ze względu na wybory parlamentarne zawiesiły swoją

 

Zadzwoń do nas:

+48 22 314 71 41

+48 22 314 71 42

KANCELARIA NOTARIALNA